การทำกรวย (Making a Cone)

    

ในการสอนครั้งนี้เราจะสร้างรูปสามมิติลักษณะคล้ายกรวย เริ่มต้นโดยเลือกเครื่องมือ Ellipse Tool (รูปที่ 1) และสร้างรูปวงรี 3 รูป (โดยทีจริงแล้วคุณสามารถสร้างเพียง 2 รูปและ Copy เพิ่มอีก 1 รูปสำหรับขนาดที่เท่ากัน) ดังแสดงใน (รูปที่ 3) ซึ่งวงรีรูปที่ 3 จะใช้เพื่อทำ Effect 3D


(รูปที่ 1)


(รูปที่ 2)


(รูปที่ 3)

ต่อไปเราเลือกวงรีที่ 1 และวงรีที่ 2 เลือกเครื่องมือ "Blend Tool" (รูปที่ 2) ระวังขั้นตอนนี้ให้ดีบางทีคุณอาจต้อง Zoom In เพื่อทำงานได้ง่าย ด้วยเครื่องมือ Blend Tool คลิ๊กที่จุดศุนย์กลางของวงรีที่ 1 และวงรีที่ 2 (รูปที่ 4) และดูผลของความกลมกลืนที่เกิดขึ้น ค่อไปลากวงรีที่ 3 มาวางที่ส่วนท้ายของกรวยที่คุณทำเสร็จ ยากมั๊ยครับ


(รูปที่ 4)


(รูปที่ 5)