Charpa home  Seminar program Technical bulletin page

 อันตรายจากแคดเมียม

 

โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์แคดเมียม คือแหล่งสำคัญที่ทำให้คนได้รับแคดเมียม โดยทั่วไปคนรับแคดเมียมจากควันบุหรี่ การดื่มน้ำและรับประทานอาหารที่มีแคดเมียม แคดเมียมเป็นตัวทำลายปอด ทำให้เป็นโรคไต ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร

Cadmium
Formula:  Cd
Physical Data
    Molecular Weight: 112
    Melting point oC : 320.9
    Boiling point oC : 765
    Solubility in water at 20oC: insoluble


แคดเมี่ยมคืออะไร

แคดเมี่ยมคือธาตุชนิดหนึ่งได้จากการถลุงแร่ แคดเมี่ยมที่อยู่ในแร่จะอยู่ในรูปของสารประกอบ เช่น แคดเมี่ยมออกไซด์ แคดเมี่ยมคลอไรด์ แคดเมี่ยมซัลเฟต แคดเมี่ยมซัลไฟท์ เป็นต้น ไม่มีกลิ่นหรือรสที่แน่นอน

พบว่าในดิน หิน และ ปุ๋ยจากดินแร่ (mineral fertilizers) มีแคดเมี่ยมอยู้บ้าง แคดเมี่ยมที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้จากการสะกัดระหว่างการถลุงสังกะสี ตะกั่ว และทองแดง

แคดเมี่ยมทนทานการกัดกร่อน ใช้ประโยชน์ได้มากมาย ทั้งในอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภค เช่น ใช้ในแบตเตอรี่ ใช้เป็นรงควัตถุ ใช้ในการเคลือบผิวโลหะ ใช้ในพลาสติก

แคดเมี่ยมในสิ่งแวดล้อม

 • แคดเมี่ยมเข้าสู่อากาศได้จากการเหมืองแร่ การอุตสาหกรรม การเผาถ่านหิน และการเผาขยะตามบ้านเรือน
 • อนุภาคแคดเมี่ยมในอากาศสามารถเดินทางไปในระยะไกล กว่าที่จะตกลงบนพื้นดินหรือในน้ำ
 • อนุภาคแคดเมี่ยมปนเปื้อนน้ำและดินจากการทิ้งขยะ และการรั่วไหลของของสารพิษจากสถานที่เก็บ
 • อนุภาคแคดเมี่ยมเกาะกับดินได้ดี
 • แคดเมี่ยมบางรูปละลายน้ำได้
 • แคดเมี่ยมไม่สลายตัวในสิ่งแวดล้อม แต่เปลี่ยนรูปได้
 • ปลา พืช และสัตว์ ได้รับแคดเมี่ยมจากสิ่งแวดล้อม
 • แคดเมี่ยมอยู่ในร่างกายได้เป็นเวลานานมาก และสะสมเพิ่มขึ้นทุกๆ ปีจากการรับเข้ามาทีละน้อย ๆ

เราได้รับแคดเมี่ยมจากทางใดบ้าง

 • จากการหายใจในสถานที่ปฏิบัติงานที่มีแคดเมี่ยมปนอยู่ในอากาศ เช่น ในโรงงานแบตเตอรี บริเวณที่มีการเชื่อมโลหะ
 • รับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนแคดเมี่ยม อาหารโดยทั้วไปมีแคดเมี่ยมในระดับต่ำ (มีมากในหอย กุ้ง ปู ตับและไตสัตว์)
 • จากควันบุหรี่ หากได้รับทุกวัน ปริมาณแคดเมี่ยมในร่างกายจะสะสมขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • ดื่มน้ำที่ปนเปื้อนแคดเมี่ยม
 • หายใจอากาศที่ปนเปื้อนแคดเมี่ยมจากบริเวณที่มีการเผาซากพืชซากสัตว์ หรือเตาเผาขยะจากเมืองใหญ่

แคดเมี่ยมมีผลต่อสุขภาพอย่างไร

การหายใจในอากาศที่มีแคดเมี่ยมปนอยู่สูงจะเป็นอันตรายต่อปอดและเสียชีวิตได้ การรับประทานอาหารและดื่มน้ำที่มีแคดเมี่ยมปนเปื้อนอยู่ในปริมาณสูงมากจะกัดกร่อนกระเพาะ ทำให้อาเจียน และท้องเสีย

การได้รับแคดเมี่ยมทีละน้อยจากอากาศ น้ำ และอาหาร เป็นเวลานาน ทำให้เกิดการสะสมแคดเมี่ยมในไต อาจจะทำให้เป็นโรคไตได้ อาจทำให้ปอดเสียและกระดูกเปราะ

จากการทดลองในสัตว์โดยการให้แคดเมี่ยมทางน้ำและอาหาร พบว่าความดันเลือดสูงขึ้น, เหล็กในเลือดต่ำ, เป็นโรคตับ, ประสาทและสมองเสียหาย ยังไม่ทราบว่า หากคนได้รับแคดเมี่ยมทางน้ำและอาหารแล้ว จะมีอาการดังกล่าวเช่นกันหรือไม่

ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่า การสัมผัสแคดเมี่ยมทางผิวหนังนั้นมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์อย่างไร

แคดเมี่ยมทำให้เป็นมะเร็งหรือไม่?

เชื่อว่าแคดเมี่ยมมีส่วนทำให้เป็นมะเร็ง มีหลักฐานสนับสนุนไม่ชัดเจนนักที่จะระบุว่าผู้ที่ได้รับแคดเมี่ยมจากการหายใจจะเป็นมะเร็งปอด แต่จากการทดลองในสัตว์พบว่า สัตว์ที่ได้รับแคดเมี่ยมจากการหายใจจะเป็นมะเร็งปอดแน่นอน เรายังไม่ทราบว่า ถ้าสัมผัสแคดเมี่ยมทางผิวหนัง หรือรับแคดเมี่ยมโดยทางน้ำและอาหารแล้ว แคดเมี่ยมจะทำให้เป็นมะเร็งได้หรือไม่

มีวิธีทางการแพทย์เพื่อตรวจหาปริมาณแคดเมี่ยมในร่างกายหรือไม่?

โรงพยาบาลบางแห่งสามารถตรวจหาแคดเมี่ยมในเลือด ในปัสสาวะ ในเส้นผม และในเล็บได้

หากพบแคดเมี่ยมในเลือดแสดงว่าเพิ่งจะได้รับแคดเมี่ยมมาไม่นาน หากพบในปัสสาวะแสดงว่าได้รับแคดเมี่ยมมาแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบัน การพบแคดเมี่ยมในปัสสาวะยังแสดงว่าไตบกพร่องอีกด้วย

ความน่าเชื่อถือของการตรวจหาแคดเมี่ยมในเส้นผมและเล็บนั้น ยังไม่ทราบชัดเจน

การตรวจหาแคดเมี่ยมในตับและไตนั้น ทำได้แต่ค่าตรวจสูง จะใช้ในกรณีที่ต้องการให้แพทย์ยืนยันสภาพของตับและไตเท่านั้น

ปริมาณควบคุม

อากาศในที่ทำงาน

   

cadmium fumes

<= 100

micrograms per cubuc meter

cadmium dust

<= 200

micrograms per cubuc meter

น้ำดื่ม

<= 5

ppm

สีผสมอาหาร

<= 15

ppm

ยาฆ่าแมลง, ยาปราบศัตรูพืช

ไม่ยอมให้มี

 

 

เรียบเรียงจาก:

'Top 20 Hazardous Substances'
ATSDR/EPA Priority List for 1999, U.S. Department of Health and Human Services,
Public Health Service,Agency for Toxic Substances and Disease Registry
e-mail address: http://www.atsdr.cdc.gov/cxcx3.html

 


กลับ  ]