การรีไซเคิลวัสดุ

 

การรีไซเคิลวัสดุหรือการนำวัสดุเก่าซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ใหม่ (Material recycling) ได้รับการยอมรับมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะช่วยแก้ไขปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมได้ดี เนื่องจากทำให้ปริมาณขยะและสิ่งย่อยสลายยากลดลงไปมาก และได้วัตถุดิบที่มีราคาต่ำกว่าวัตถุดิบใหม่ คำว่า Material recycling ยังไม่มีศัพท์บัญญัติในภาษาไทยอย่างเป็นทางการ เคยเห็นที่ใช้กันก็มี 'การใช้วัสดุหมุนเวียน', 'การใช้ซ้ำวัสดุ' เป็นต้น ในที่นี้ขอทับศัพท์ว่า 'การรีไซเคิล' เพราะเห็นว่าใช้กันจนติดปากในการพูดทั่วไปแล้ว

บทความนี้จะกล่าวถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ โดยจะกล่าวถึงการรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมและขวดและฟิล์มพลาสติก

 €€€€€€

กระป๋องอลูมิเนียม

เราสามารถเก็บรวบรวมกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วกลับมาได้หลายทางด้วยกัน วิธีการหนึ่งคือ ผู้ขายสินค้าคิดค่ามัดจำกระป๋องและคืนเงินให้เมื่อลูกค้านำมาคืน ระบบนี้ในประเทศไทยยังไม่มีบริษัทใดนำมาใช้ แม้ว่าวิธีนี้จะได้ผลมากที่สุด แต่ก็มีปัญหาคือ ค่ามัดจำกระป๋องทำให้มูลค่าการรีไซเคิลกระป๋องสูงเกินไป วิธีการที่นิยมกันมากคือโรงงานรีไซเคิลรับซื้อกระป๋องเก่าจากพ่อค้าของเก่า ปัจจุบัน รัฐได้รณรงค์ให้ประชาชนแยกทิ้งของใช้ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ลงในถังขยะสีน้ำเงิน แล้วของในถังขยะนั้นก็จะถูกส่งไปแยกประเภทและขายให้โรงงานอีกต่อหนึ่งโดยหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับสัมปทานเป็นผู้ดำเนินการ ในอนาคตระบบนี้อาจจะกระทบกระเทือนต่อกิจการรับซื้อของเก่าทั่วไปมากขึ้น

ผู้รับซื้อจะคัดแยก ทำความสะอาด แล้วใช้เครื่องบีบอัดกระป๋องให้แบนรวมกันเป็นก้อนใหญ่เหมาะต่อการขนส่งเพื่อขายต่อให้โรงงานอลูมิเนียม ทั้งนี้ มีการกำหนดแรงบีบอัดและขนาดไว้เป็นสเป็คต่าง ๆ กัน

Aluminum Beverage Can Specifications

อุตสาหกรรมรีไซเคิลของสหรัฐอเมริกามีความเข้มแข็งจนสามารถตั้งขึ้นเป็นสถาบันชื่อ Institute of Scrap Recycling Industries ย่อว่า ISRI อยู่ที่ 1325 G Street N.W. #1000, Washington, DC 20005, USA เยี่ยมชมสถาบันนี้ทางเว็บไซท์ได้ที่ http://www.isri.org ที่เว็บไซท์นี้นอกจากจะมีสเป็คของการบีบอัดอลูมิเนียมดังกล่าวแล้ว ยังมีสเป็คของวัสดุที่รีไซเคิลได้อื่น ๆ อีก เช่น กระดาษ พลาสติก พร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าของวัสดุก่อนและหลังรีไซเคิล ซึ่งตามข้อมูลนี้ การรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมเป็นการรีไซเคิลที่คุ้มค่าที่สุด หากสถาบันใดในประเทศไทยได้ทำงานวิจัยเรื่องราคาวัสดุก่อนและหลังรีไซเคิลไปแล้ว กรุณาบอกให้ทราบด้วย เพื่อช่วยกันเผยแพร่ต่อไป

ชื่อที่นำมาเป็นหัวข้อของสเป็คเป็นชื่อที่เรียกกันทั่วไป สเป็คของ ISRI จะมีชื่อต่างกันออกไป

Baled UBC

ประกอบด้วยกระป๋องอลูมิเนียมที่ใส่เครื่องดื่ม คำว่า UBC ไม่ได้หมายถึงบริษัทเคเบิลทีวีที่เราคุ้น ๆ กันอยู่ แต่ย่อมาจาก Used Beverage Cans ถูกแยกออกจากวัสดุอื่น ๆ โดยแม่เหล็ก อัดเป็นก้อนให้มีขนาดแต่ละด้านอยู่ในช่วง 30-36 x 36-48 x 60-72 นิ้ว บีบอัดด้วยแรงประมาณ 14-30 ปอนด์ต่อตารางฟุต ควรจะแห้ง แต่โรงงานส่วนใหญ่ยอมให้มีความชื้นได้ไม่เกิน 4 % ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสเป็คแบบ TALDON ของ ISRI

Densified UBC

เป็นกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้ใส่เครื่องดื่มเช่นเดียวกันกับ Baled UBC แต่อัดแน่นจนมีขนาดเล็กกว่า โดยมีความหนาแน่น 30-50 ปอนด์ต่อตารางฟุต มีขนาดใกล้เคียงก้อนอิฐ คือ 12-16 x 16-24 x 6-10 นิ้ว ถูกอัดด้วยแรงกด 30-50 ปอนด์ต่อตารางฟุต ขนาดและน้ำหนักของแต่ละก้อนต้องเท่ากัน และต้องจัดเรียงซ้อนกันเพื่อมัดด้วยสายรัดเหล็กขนากกว้างครึ่งนิ้วถึง 3 ใน 4 ของนิ้วและหนาไม่เกิน 0.02 นิ้ว แต่ละมัดมีน้ำหนักอยู่ในช่วง 2,000 ถึง 3,000 ปอนด์

Bricked UBC

เป็น Used Aluminium Beverage Cans ที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว ถูกบีบอัดด้วยแรงกด 45 ถึง 70 ปอนด์ต่อตารางฟุต ขนาดของกระป๋องที่ถูกบีบอัดจะต้องมีสองด้านเท่ากัน ระหว่าง 12 ถึง 24 นิ้ว ส่วนอีกด้านที่เหลือจะมีระยะเท่าไรก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 48 นิ้ว ถ้าจะส่งให้โรงงานอลูมิเนียมในอเมริกาก็มีข้อแม้ว่า ก้อนอลูมิเนียมทีถูกบีบอัดแล้วนี้จะต้องเรียงให้สูงขึ้นไป 4 ฟุต มัดด้วยสายคาดเหล็ก โดยต้องไม่ใช้แพเลตหรือชีทห่อหุ้มใด ๆ จะต้องไม่เปื้อนน้ำมันและฝุ่น ต้องไม่มีเศษเหล็กหรือเศษโลหะอื่นปน เนื่องจากโรงงานจะนำเข้าเตาหลอมโดยตรง Bricked UBC ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสเป็คแบบ TALDORK ของ ISRI 

 €€€€€€

เมื่อกระป๋องถึงโรงงานถลุงอลูมิเนียม โรงงานจะตรวจสอบคุณภาพ ถ้าผ่าน ก้อนอลูมิเนียมจะถูกส่งไปเข้าเครื่องหั่น (shredder) เพื่อหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ เศษอลูมิเนียมที่ได้จากการหั่นถูกส่งไปตามสายพาน ไปยังเตาอบ (De-lacquering oven) เพื่อลอกแล็คเกอร์และสีออก และเป็นการขจัดความชื้นออกด้วย เตาอบจะทำให้เศษอลูมิเนียมจะร้อนจัด จากเตาอบก็จะถูกส่งไปยังตะแกรงร่อนเพื่อร่อนสิ่งสกปรกออก จากนั้นก็จะเข้าเตาหลอม (reverbatory furnace) ซึ่งมีอุณหภูมิสูง 650 องศาเซลเชียส เศษกระป๋องอลูมิเนียมก็จะละลาย หลอมรวมเข้ากันกับอลูมิเนียมเหลวในเตาหลอมนั้น หมดสภาพเศษกระป๋องอลูมิเนียมในอดีตไปโดยสิ้นเชิง ที่เตาหลอมนี้มีการขจัดสนิมหรืออ็อกไซด์ของอลูมิเนียมโดยการเติมเกลือและ KFI เพื่อให้สนิมลอยเป็นฝ้าแยกออกมา

ระหว่างที่อลูมิเนียมหลอมเหลวอยู่นี้จะถูกตรวจสอบและปรับองค์ประกอบทางเคมีให้เหมาะสม เมื่อได้ตามต้องการแล้วจะถูกเทลงในเบ้าทำเป็นแท่งทรงสี่เหลี่ยม (rectangular ingot) มีขนาดเล็กไปถึงใหญ่ โดยมีน้ำหนักตั้งแต่ 20 ปอนด์ไปจนถึง 40,000 ปอนด์ต่อแท่ง เมื่อเย็นลงแล้วแท่งอลูมิเนียมจะแข็ง ด้านบนและด้านล่างของแท่งอลูมิเนียมจะถูกใสหรือขัดจนเรียบเพื่อนำไปรีดเป็นแผ่น ขั้นตอนการขัดด้านบนและด้านล่างให้เรียบนี้เรียกว่า Scalping ในการรีด แท่งอลูมิเนียมจะถูกป้อนเข้าไปในระหว่างลูกกลิ้งเหล็กยักษ์ 2 ลูกและถูกบีบออกมาเป็นแผ่น มีการทำซ้ำจนได้ความหนาที่ 1.25 ซม.หรือ 0.5 นิ้ว ยาว 300 เมตร จากนั้นนำไปอบอ่อน (Annealing) เพื่อให้เนื้ออ่อนลง แล้วเข้าเครื่องรีดอีกชุดหนึ่งเพื่อให้ได้ความหนาและความแข็งที่ต้องการ สุดท้ายก็จะถูกตัดขอบแล้วม้วนเพื่อการจัดส่งและจำหน่าย โดยอาจจะมีความยาวในแต่ละม้วนถึง 3 กิโลเมตร

เนื่องจากโรงงานจะต้องผลิตแผ่นอลูมิเนียมที่แข็งแรงแต่บางเฉียบเพื่อนำไปผลิตกระป๋องอีก ทุก ๆ สเป็คของ Aluminium UBC จึงต้องสะอาดจริง ๆ ไม่มีคราบไขมัน, น้ำมัน หรือสิ่งสกปรกใด ๆ ปนเปื้อน ยิ่งถ้าเป็นสเป็ค Baled หรือ Bricked UBC ด้วยแล้ว โรงงานจะเข้มงวดมาก ถ้าหากโรงงานพบเศษตะกั่ว ดีบุก ทองแดง ทองเหลือง หรือเศษโลหะอื่นที่ไม่ใช่เหล็ก โรงงานก็จะรีเจ็กทันที ดังนั้น ก่อนการบีบอัดจึงต้องทำความสะอาดเอาเศษกระดาษ เศษพลาสติก สิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกให้หมด โรงงานหลายแห่งยอมให้มีความชื้นได้ถึง 4 % หากความชื้นสูงกว่านี้ ก็จะถูกหักเงินชดเชยความชื้นทุก ๆ 2 % ที่เกินขึ้นไป

มีกรณีตัวอย่างจากประเทศบราซิล ปีที่แล้วประเทศบราซิลสามารถนำกระป๋องอะลูมิเนียมแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 5,500 ล้านกระป๋อง คิดเป็น 65% ของจำนวนที่ผลิต ขณะที่อเมริกาทำได้เพียง 63% ส่วนหนึ่งของความสำเร็จมาจากกลุ่มคนที่มีอาชีพเก็บกระป๋องอะลูมิเนียมไปขาย ซึ่งสามารถทำรายได้จากการเก็บกระป๋องไปให้กับโรงงานได้ถึง 2,000 บาทต่อวัน หากนักเก็บกระป๋องขยันทำงาน จะสามารถทำรายได้ถึง 10,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ เนื่องจากราคารับซื้อกระป๋องอะลูมิเนียมในบราซิลแพงกว่ากระดาษถึง 9 เท่าตัว ทำให้คนบราซิลจำนวนมากหันมาเลี้ยงชีพด้วยการเก็บกระป๋อง นอกจากนี้ยังมีโรงเรียน โบสถ์ ค่ายทหาร ที่เก็บกระป๋องเพื่อนำไปแลกกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องถ่ายเอกสาร หรือแม้แต่เก้าอี้เข็นคนพิการ ปีนี้บราซิลมีแผนที่จะรีไซเคิ้ลกระป๋องให้ได้ถึง 70% โดยจะมีผลดีต่อการประหยัดพลังงาน

สำหรับประเทศไทย มีการนำเข้าอลูมิเนียมปีละประมาณ 3 แสนตัน มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท เพื่อผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ มีเศษอลูมิเนียมหมุนเวียนตกปีละ 100,000 ตัน ส่งออกในราคาต่ำกลับไปต่างประเทศปีละ 40,000 ตัน ที่เหลือถูกนำกลับมารีไซเคิลใหม่โดยโรงงานถลุงเหล็ก ซึ่งยังมีแนวทางจัดการที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ถือเป็นข่าวดีที่ขณะนี้กรมทรัพยากรธรณีกำลังดำเนินการศึกษาการลงทุนตั้งโรงถลุงเศษอลูมิเนียม โดยจะส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการ คาดว่าใช้เงินลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท หากทำสำเร็จจะช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศได้มาก

 

 €€€€€€

พลาสติก

ในหมู่การรีไซเคิลวัสดุด้วยกัน ยังถือว่าการรีไซเคิลพลาสติกอยู่ในขั้นกำลังพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วย PET (PolyEthylene Terephthalate) และ HDPE (High Density PolyEthylene) ได้รับการยอมรับมากในสหรัฐอเมริกาและเอเชีย รวมทั้งไทยด้วย ขวดพลาสติกใสที่ใช้ใส่น้ำอัดลม น้ำดื่ม น้ำมันพืช และแม้กระทั่งน้ำปลา เกือบทั้งหมดเป็นขวดที่ทำด้วย PET ส่วนภาชนะที่ทำด้วย HDPE มักจะเป็น ขวดนมสด ขวดสบู่ ยาสระผม ถัง ฯลฯ เพราะเหนียวและทนกระแทก

นับวันพลาสติกจะมีปริมาณมากขึ้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมของเราก็กำลังส่งเสริมให้ไทยเป็นผู้ผลิตพลาสติกรายใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนี้ “แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก” โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขึ้นต้นไว้ว่า

1 วิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรมที่สำคัญมาก:

วิสัยทัศน์ที่ 1: มีอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เข้มแข็ง รวมทั้งมีระบบการผลิตและการส่งมอบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ที่ 2: ไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพื่อป้อนสู่ตลาดเอเซีย

วิสัยทัศน์ที่ 3: ไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก และมีผลิตภัณฑ์บางชนิด (เช่น ผลิตภัณฑ์เมลามีน, แผ่น , sheet, film) ที่ไทยเป็นคู่ค้าระดับโลกที่มีภาพลักษณ์สินค้าดี

วิสัยทัศน์ที่ 4: สินค้า Made In Thailand มีภาพพจน์เป็นที่ยอมรับ มีผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ของไทยเอง และมีผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ Thai Brand Name เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

วิสัยทัศน์ที่ 5: มีความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยสามารถเพิ่มผลผลิตด้วยการพัฒนา/ประยุกต์เทคนิคการผลิตได้เอง

2. วิสัยทัศนที่มีความ์สำคัญรองลงมา

วิสัยทัศน์ที่ 1: อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกจะเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) โดยลดปริมาณเหลือทิ้งและมลภาวะให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ที่ 2: ผู้ประกอบการไทย มีการขยายฐานการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์พลาสติกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

วิสัยทัศน์ที่ 3: มีการนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วและเศษวัสดุพลาสติก มาพัฒนาเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

 €€€€€€

เพื่อการรับมือกับปริมาณขยะพลาสติกที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการเพิ่มผลผลิตตามวิสัยทัศน์ข้างต้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีกลยุทธ์ดังนี้

กลยุทธ์เพื่อวิสัยทัศน์ที่ 3: มีการนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วและเศษวัสดุพลาสติก มาพัฒนาเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

1. ให้มีกลไกในการแยก เก็บและกำจัดขยะ

2. สร้างจิตสำนึกในการแยกและทิ้งขยะ

3. ให้มีกฎหมายในการแยกขยะก่อนทิ้ง

4. ส่งเสริมให้มีการลงทุนใช้วัสดุ recycle ในการผลิตสินค้า

5. ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก recycle

 €€€€€€

แผนงานที่ 8 เป็นแผนงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามลภาวะจากการผลิตและขยะพลาสติก มีความดังนี้

แผนงานที่ 8 การจัดการอุตสาหกรรมที่มีมลภาวะสูงไปยังเขตที่กำหนด และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดมลภาวะ

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการของสาขาภายใต้แผนงาน

ID โครงการ

ชื่อโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

 -

โครงการพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล ท ISO 9000 ท ISO 14000/ ECo TEC ท มอก. 18000 ท ISO / IEC Guide.25 (Lab)

 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สถาบันเฉพาะทาง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • สถาบันการศึกษา

 -

โครงการเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิต กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 • สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

130

โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม

 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • กรมควบคุมมลพิษ
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย

210

โครงการสินเชื่อเพื่อลดมลภาวะ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาด

 • บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

294

โครงการจัดการบรรจุภัณฑ์ครบวงจรและสินค้าที่เป็นอันตราย

 • กรมควบคุมมลพิษ
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • กรุงเทพมหานคร
 • กระทรวงมหาดไทย

354

โครงการศึกษามาตรการทางภาษี เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งระบบอุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม

 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เป็นอันว่ารัฐบาลมีการส่งเสริมให้ทำอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติก และพร้อมที่จะสนับสนุนทั้งด้านเทคโนโลยีและเงินทุนเต็มที่ ใครที่สนใจรีบคว้าโอกาสเริ่มทำในตอนนี้จะดีที่สุดเพราะเป็นระยะเริ่มต้นโครงการ

 €€€€€€

การรีไซเคิลพลาสติกทำได้หลายทาง ขึ้นอยู่กับชนิดของพลาสติกที่จะนำมารีไซเคิล และจะนำวัตถุดิบจากการรีไซเคิลไปทำผลิตภัณฑ์อะไรต่อไป

HDPE

HDPE ย่อมาจาก High Density Poly Ethylene เป็น Polyethylene ที่ถูกทำให้มีความหนาแน่นสูงขึ้นจนเกือบเท่าน้ำ โดยทั่วไปใช้ทำขวดใส่ผลิตภัณฑ์น้ำนม ใส่แชมพู ใส่สบู่เหลว เป็นต้น ที่เป็นขวดนมจะไม่มีการเติมหรือผสมสีหรือรงควัตถุ เนื้อมีลักษณะขาว ไม่ทึบ-ไม่โปร่งแสง คือแสงผ่านได้บ้างแต่ไม่ใส เนื้อ HDPE ประเภทนี้เป็นเนื้อธรรมชาติ เพราะไม่มีการเติมสีใด ๆ เป็นเนื้อที่มีมูลค่าสำหรับการรีไซเคิลสูงสุด เนื่องจากผู้นำไปรีไซเคิลสามารถจะทำเป็นสีอะไรก็ได้ในภายหลัง ส่วนภาชนะ HDPE ที่มีสีจะถูกหลอมรวมกันในโรงงานรีไซเคิลและนำไปผลิตเป็นภาชนะที่มีสีดำ

ขบวนการรีไซเคิล HDPE เป็นขบวนการแบบง่าย ๆ เศษ HDPE จะถูกตัดบดจนเป็นเกล็ดเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 1 ซม. แล้วเข้าขบวนการล้างซึ่งจะหมุนให้เศษ HDPE ลอยขึ้นผิวน้ำ แยกสิ่งสกปรกที่จมน้ำออกไป จากนั้นนำไปอบด้วยลมร้อน โรงงานบางแห่งทำเพียงขั้นตอนนี้ โดยนำเกล็ด HDPE ที่สะอาดและแห้งที่ได้มาบรรจุกล่องขายให้โรงงานอีกต่อหนึ่ง โรงงานที่มีอุปกรณ์มากกว่านี้ก็สามารถเติมสี และหลอมเป็นเม็ดเหมือนของใหม่ได้ ซึ่งเหมาะกับการนำไปเข้าเครื่องฉีดเพื่อขึ้นรูปผลิตเป็นภาชนะต่อไป

ผลิตภัณฑ์ที่นิยมทำจากพลาสติกรีไซเคิลนี้ได้แก่ ท่อพลาสติก ของสัพเพเหระ แจกันดอกไม้ ถังขยะ ขวดที่ไม่ใช้ใส่อาหาร เป็นต้น

LDPE

LDPE ย่อมาจาก Low Density Poly Ethylene มีโครงสร้างทางเคมีแล้วเหมือนกับ HDPE แต่มีความหนาแน่นน้อยกว่า และอ่อนตัวกว่า แผ่นพลาสติก PE (Polyethylene) ที่เห็นทั่วไปเช่นถุงพลาสติกเป็น LDPE มีทั้งที่ใส่สีและไม่ใส่สี ซึ่งโรงงานรีไซเคิลจะแยกออกจากกัน

การรีไซเคิล LDPE ก็เหมือนกับ HDPE ยกเว้นแต่จะต้องใช้เครื่องตัดบดที่สามารถใช้กับแผ่นพลาสติกบางและนิ่มของ LDPE ได้ เศษ LDPE ที่ล้างสะอาดแล้วอาจจะถูกนำไปใช้โดยตรงหรือหลอมเป็นเม็ด (repelletized) เพื่อขายต่อ ผลิตภัณฑ์ที่นิยมทำจากพลาสติกรีไซเคิลนี้ได้แก่ ถุงใส่ขยะ ท่อ แผ่นพลาสติกใช้ในการเกษตร เป็นต้น

PET

PET ย่อมาจาก Poly Ethylene Terepthalate เป็นรูปแบบหนึ่งของ polyester หรือ mylar ซึ่งแข็งแรงและมีประโยชน์มาก ขวดเครื่องดื่มหรือโหลใส่อาหารมากชนิดทำจาก PET

การรีไซเคิล PET ก็คล้ายกับ LDPE และ HDPE คือขั้นแรกขวด PET ที่มีสีก็จะถูกแยกไว้ต่างหาก ต่อมาเป็นขบวนตัดบดแล้วทำความสะอาด ที่แตกต่างออกไป คือ PET จมน้ำ แต่ฝาขวดและฉลากพลาสติกลอยน้ำ จากนั้นเป็นการอบแห้ง แล้วทำเป็นเม็ด

PET ที่ได้จากการรีไซเคิลใช้ประโยชน์ได้มาก คือ

เอกสารอ้างอิง