อารยธรรมอียิปต์โบราณ

ในบรรดาอารยธรรมโบราณ อารยธรรมอียิปต์ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นหลังอย่างชัดเจนมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เพราะอียิปต์ได้ทิ้งพยานหลักฐานทั้งที่เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดมหึมาซึ่งยังคงยืนหยัดท้าทายกาลเวลามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้คือปีรามิด และหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่จารึกอยู่ตามกำแพงปีรามิดและวิหาร ที่เขียนอยู่บนแผ่นกระดาษปาปิรุสซึ่งม้วนเก็บเอาไว้ก็มีอยู่มากมาย หลักฐานเหล่านี้ล้วนเป็นกุญแจสำคัญที่ไขไปสู่ความเข้าใจ และเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมอียิปต์โบราณ

อียิปต์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา ในสมัยโบราณบริเวณที่มีผู้อยู่อาศัยอยู่มากได้แก่ ดินแดนที่ตั้งอยู่บนสองฟากฝั่งของแม่น้ำไนล์ ทิศเหนือคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันออกคือทะเลแดง ทิศใต้คือประเทศนูเปียหรือซูดานในปัจจุบัน ส่วนทิศตะวันตกคือทะเลทรายซะฮารา อียิปต์โบราณประกอบด้วยบริเวณสองแห่งคือ อียิปต์บน (Upper Egypt) และอียิปต์ล่าง (Lower Egypt)

อียิปต์บน ได้แก่ บริเวณที่แม่น้ำไนล์ไหลผ่านหุบเขา เต็มไปด้วยเนินเขาที่แห้งแล้ง มีเนินทรายสีแดงและสีเหลืองเป็นตอนๆ

อียิปต์ล่าง ได้แก่ บริเวณที่แม่น้ำไนล์แตกสาขาออกเป็นรูปพัด ไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน บริเวณนี้ชาวกรีกโบราณเรียกว่า เดลต้า เป็นบริเวณปลายสุดของลำน้ำมีความยาวประมาณ 200 ไมล์ และกว้าง 6-22 ไมล์ อารยธรรมอียิปต์โบราณได้เจริญในแถบเดลต้านี้